Behandling / Priser

i trygge hender

Pasienter som oppsøker osteopat har ofte tilstander som:

  • Smerter og plager fra muskel-skjelett apparatet.
  • Rygg-, bryst og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddsmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Funksjonelle plager hos spedbarn
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager, idrettsskader

I tillegg til muskel-skjelett plager oppsøker noen pasienter osteopater ved funksjonelle mage- tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt , tung pust og pustebesvær.
Osteopatibehandlingen er skånsom og passer for alle, fra spedbarn til eldre.

Priser

Konsultasjon:    910,-

Behandling:      610,-

Akutt:            1200,- (utenfor ord. tid)

Reaksjoner på behandlingen

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende  symptomer, uopplagthet eller smerteøkning.

Behandlingsopplegget varierer. Vanligst er konsultasjoner ukentlig, og etter hvert sjeldnere konsultasjoner.

En undersøkelse fra England i 1997 (General Osteopathic Council, 2997) viste at akutte problemer kan trenge 1 – 3 behandlinger. Kroniske problemer kan kreve 6- 8 behandlinger, fordelt over et lengre tidsrom. Dette kan variere mye fra tilstand til tilstand. Det er også gode erfaringer med vedlikeholds-behandlinger for vedvarende plager.

Pasienten kan komme til behandling uten henvisning fra lege. Kostnadene til osteopatisk behandling varierer rundt om i landet.